Overslaan en naar de inhoud gaan

De Groene bestuursacademie

Algemene informatie

De Groene bestuursacademie is gestart. De lessen worden verzorgd op een locatie centraal in het land. Bij veel aanmeldingen uit uw regio kunnen wij, in overleg, de lessen ook regionaal aanbieden. Maatwerk voor een combi van WBE-besturen is ook mogelijk. Neemt u hiervoor contact op met ons bureau.

Inschrijving

De inschrijving verloopt via deze website.
Voor alle cursusplaatsen/groepen geldt: vol = vol ! 

De modules

De bestuurlijke wereld van de jacht - module 1


De jacht, schadebestrijding en het faunabeheer zijn in Nederland wettelijk geregeld. Er zijn diverse instanties en er gelden wetten, regels en ook weer uitzonderingen hierop, waar bestuurders en uitvoerende jagers mee te maken krijgen. In deze module leert u ‘door de bomen het bos weer te zien’. Dit wel zo belangrijk voor een bestuurder in de jachtwereld en jager.

Verenigingskennis WBE's - module 2


Een Wildbeheereenheid (WBE) is een vereniging die wordt bestuurd conform de statuten. Bestuur en leden hebben vaak ook met elkaar een huishoudelijk reglement afgesproken en misschien commissies ingesteld die specifieke taken uitvoeren binnen de vereniging. In deze module behandelen we ‘modelstatuten’ en voorbeeldreglementen en leert u de praktische vertaling van deze documenten naar een effectief bestuur van uw WBE. 

De wet natuurbescherming en provinciale regels - module 3


De wet natuurbescherming en de provinciale regels zijn voor veel bestuurders en jagers ingewikkeld. Toch is het van groot belang deze te kennen en veranderingen te kunnen volgen. Voor WBE-bestuurders ligt hier een belangrijke taak naar de leden. Te late voorlichting of onjuiste interpretatie van de wet- en regelgeving kan grote gevolgen hebben. Deze module leidt u door het woud van wetten en regels (waar mogelijk besteden wij in deze module aandacht aan de nieuwe omgevingswet). 

Faunabeheer regionaal en robuuste beheerplannen - module 4


Hoewel we in Nederland één wet kennen voor de jacht worden er in de provincies vrijstellingen en ontheffingen gegeven voor schadebestrijding en faunabeheer. Deze kunnen per provincie verschillen en regelmatig veranderen. De basis voor het provinciale faunabeheer ligt in de beheerplannen. Deze worden periodiek vastgesteld, maar ook vaak aangevochten bij de rechter door tegenstanders van de jacht. Hoe werkt dat nu? Wat is een robuust plan en hoe werk je samen in de faunabeheereenheid (FBE) in de provincie? Deze vragen en meer komen aan bod in deze module. En natuurlijk ook de antwoorden! 

Wat elke jongbestuurder moet weten - module 5


Je bent een jongjager en wil je inzetten voor de WBE. De WBE heeft volop activiteiten en (bestuurs)werk dat veelal door dezelfde personen al jarenlang wordt gedaan. In veel WBE’s kunnen jongjagers toegroeien naar bestuursfuncties. Maar wat wordt er dan van je verwacht? Wat houdt dat besturen in? Kun je leren een bestuurder te worden? Welke kennis en vaardigheden heb je dan nodig om een vereniging te besturen? 
In deze module leer je algemene - en specifieke kennis en vaardigheden die van een goede (WBE-)bestuurder gevraagd worden. 

Publiekscommunicatie - module 6


De jacht mag zich in ons land verheugen op een groot draagvlak onder niet-jagers. Toch zien we vaak negatieve reacties en sentimenten over de jacht in het publieke debat, social media en in gesprekken met tegenstanders. Er is veel onbegrip en niet altijd beschikt men over de juiste kennis of vaardigheden. Ook het gedrag van ‘de jager’ is van groot belang in de communicatie. In deze module besteden we hier aandacht aan. Heel veel gaat goed, soms kan het beter. Een prima module voor degene die in de WBE verantwoordelijk is voor de portefeuille communicatie & social media. 

 

Cursus

Kosten