Overslaan en naar de inhoud gaan

Basiscursus Grofwild

Algemene informatie SJN-basiscursus Grofwild

Als jager op grofwild (grote hoefdieren) bent u verantwoordelijk voor het schot. Dit geldt niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland.

De basiscursus Grofwild reikt u de kennis aan, om bij de jacht op grofwild in verschillende situaties de juiste keuzes te maken. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan het belang van het goed aanspreken van wild. Heeft u te maken met een keiler, een bagge of een overloper? Welk wild is vrijgegeven?

De cursus speelt tevens in op de in het buitenland toegestane druk- en drijfjachten. Hier moet in een kort tijdsbestek een dier worden aangesproken en dan moet er ook nog een correct veilig en weidelijk schot worden afgegeven. Een verkeerde keuze kan aan het eind van een jachtdag onplezierige situaties opleveren.

Voor deelname aan de cursus dient u in het bezit te zijn van een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit.

De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. In het theoretisch gedeelte worden vijf grofwildsoorten behandeld en er wordt ingegaan op de verschillende wijzen van bejaging. Daarnaast worden er diverse praktische zaken met betrekking tot de grofwildjacht behandeld. Ook diverse jachttradities worden zeker niet vergeten.

In het praktijkgedeelte op de schietbaan wordt ruim aandacht besteed aan het schieten met een grootkaliber kogelbuks op 100 meter in de houdingen ‘zittend/opgelegd’ en ‘staand aangestreken’ en het afgeven van vaardige en veilige schoten op ‘het lopend varken’.

 

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen bestaande uit een schriftelijk theoriegedeelte en een praktijkgedeelte.

Het theorie-examen bestaat uit 25 meerkeuzevragen waarvan ten minste vijf vragen aan de hand van een aantal getoonde afbeeldingen.

Het praktijkexamen bestaat uit:

schiethouding zittend en opgelegd: een serie van twee schoten afgegeven op een doel op een afstand van 100 meter.
schiethouding ‘staand aangestreken’: een serie van twee schoten afgegeven op een doel op een afstand van 50 meter.
twee series van elk twee schoten op ‘het lopend varken’.

Als u het examen met voldoende resultaat hebt afgelegd, ontvangt u het diploma ‘Basiskennis Grofwild’.

Neemt u niet deel aan het examen maar heeft u wel alle drie theorielessen gevolgd, dan ontvangt u een certificaat van deelname voor wat betreft het theoriegedeelte.

Inschrijving

Heeft u belangstelling voor de basiscursus Grofwild? U kunt uw naam, huisadres en telefoonnummer aan ons doorgeven.
Zodra er weer nieuwe cursussen worden georganiseerd, stellen wij u daarvan op de hoogte.

Examenkamer

Om de kwaliteit van de examens te waarborgen en te bewaken, neemt de SJN de examens af onder het toezicht van de Stichting Examenkamer.

De Examenkamer is een onafhankelijke organisatie waarbij het toezicht niet alleen het garanderen van de objectiviteit en integriteit van het examineren voor de kandidaten omvat. Ook de kwaliteit van de examens wordt geborgd door toezicht bij alle uitvoeringsvormen van het examen: vanaf de totstandkoming tot en met het afnemen van de examens.

Cursus

Zodra de inschrijving is geopend, worden hier de cursuslocaties vermeld.

Kosten

Het deelnamegeld voor de cursus bedraagt € 200.— inclusief 21% btw.

Het deelnamegeld voor het volledige examen bedraagt € 95.— inclusief 21% btw.

U betaalt bij aanmelding het bedrag voor de theorielessen én het examen, te weten € 295.— inclusief 21% btw.

Wilt u geen examen doen, neemt u dan even telefonisch contact met ons op: 033 - 463 16 14.

In het cursusgeld zijn niet begrepen de kosten van het praktijkgedeelte van de opleiding. U moet hierbij denken aan patronen, instructies, het gebruik van schietbanen en dergelijke. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het aantal praktijkinstructies dat u nodig heeft om het examenniveau te bereiken.

Voor het praktijkexamen mag u, mits u voldoet aan de wettelijke eisen, uw eigen grootkaliber kogelbuks en munitie gebruiken. Maakt u gebruik van een baangeweer, dan kunt u de patronen op de schietbaan kopen.

€ 295,00