Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer

Stichting Jachtopleidingen Nederland, verder te noemen SJN, is eigenaar van de volledige inhoud van deze website.

Door deze website te bezoeken, stemt u in met deze disclaimer.

Alle rechten op het materiaal op deze website komen toe aan SJN. Niets van deze website mag zonder toestemming van SJN worden gereproduceerd of gebruikt op welke wijze dan ook (ook niet voor andere websites). SJN is niet verantwoordelijk voor aan deze website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

SJN mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen. SJN is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan. SJN is niet verantwoordelijk voor verlies of schade door gebruik van deze website.

SJN is niet aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht en/of  voorvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Hoewel SJN de informatie op deze website met zorg heeft samengesteld en SJN deze informatie steeds actueel tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. SJN kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden, onvolledigheid en mogelijke gevolgen voortvloeiende uit de door haar verstrekte informatie.
 
SJN behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen deze website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op deze website zijn aangeboden, gebruik te maken.