Overslaan en naar de inhoud gaan

cursus Kennis en Beheer van Reeën

Algemene informatie cursus Kennis en Beheer van Reeën

In Nederland komen reeën in alle provincies voor. Het ree is de kleinste en meest algemeen voorkomende vertegenwoordiger van de Europese hertachtigen. Dit ranke en elegante dier weet zich aan de meest uiteenlopende terreinomstandigheden en klimaten aan te passen, als het maar voldoende rust en dekking heeft.

Steeds meer terreinbeherende organisaties stellen nadere eisen aan het beheer van reeën. De SJN heeft de cursus Kennis & Beheer van Reeën ontwikkeld met het doel niet alleen beginnende maar ook ervaren jagers de benodigde kennis mee te geven, om op een verantwoorde manier een reeënpopulatie te kunnen beheren. Voor een goed beheer is inzicht nodig in de biologie van het ree, de sociale structuur van de populatie en de voedselstrategie. Daarnaast is deze cursus zeer geschikt voor mensen die gewoon meer willen weten over reeën.

Voor deelname aan de cursus worden geen specifieke eisen aan uw vooropleiding gesteld. De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. In het theoretisch gedeelte komen vrijwel alle aspecten aan bod die met reeën en met het beheer van reeën te maken hebben. In het praktisch gedeelte leert u op een schietbaan drie correcte schoten op 100 meter af te geven met een grootkaliber kogelbuks.

Op aanvraag kan deze cursus ook binnen WBE's worden georganiseerd!!

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen bestaande uit een schriftelijk theoriegedeelte (25 meerkeuzevragen) en een praktijkgedeelte. Als u het examen met voldoende resultaat hebt afgelegd, ontvangt u het diploma ‘Kennis en Beheer van Reeën’.

Neemt u niet deel aan het examen maar heeft u wel alle vier theorielessen gevolgd, dan ontvangt u een certificaat van deelname.

Examenkamer

Om de kwaliteit van de examens te waarborgen en te bewaken, neemt de SJN de examens af onder het toezicht van de Stichting Examenkamer. 

De Examenkamer is een onafhankelijke organisatie waarbij het toezicht niet alleen het garanderen van de objectiviteit en integriteit van het examineren voor de kandidaten omvat. Ook de kwaliteit van de examens wordt geborgd door toezicht bij alle uitvoeringsvormen van het examen: vanaf de totstandkoming tot en met het afnemen van de examens.

 

 

Erkenning Staatsbosbeheer (SBB)

Voor pachters van jacht in de terreinen van SBB, waar ook het beheer van reeën vereist is, geldt de reeënbeheerinstructie van SBB. Per 2021 stelt SBB voor de reeënbeheerders in haar terreinen een erkende reeëncursus verplicht. De SJN-cursus Kennis & Beheer van Reeën wordt door Staatsbosbeheer erkend. Klik hier voor de reeënbeheerinstructie van Staatsbosbeheer.

Inschrijving

De cursus Kennis & Beheer van Reeën is niet alleen voor elke jager interessant, maar ook voor andere natuurliefhebbers die meer willen weten over reeën. U kunt zich nu via deze website aanmelden voor de reeëncursus. Voor alle cursusplaatsen geldt: vol = vol!

Als u nog geen lid bent van Vereniging Het Ree (VHR) en de cursus gaat volgen, krijgt u van de VHR een lidmaatschap van één jaar aangeboden.
U ontvangt dan het magazine 'Het Ree' en u kunt kennisnemen van de activiteiten van de VHR.

Inhoud van de cursus Kennis en Beheer van Reeën

 

Cover cursus reeën

 

De cursus Kennis & Beheer van Reeën bestaat uit vier theorielessen en een praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte en het examen worden op één en dezelfde zaterdag of zondag (overdag) gehouden. Als cursist ontvangt u een in heldere taal geschreven cursusboek met duidelijke afbeeldingen en foto’s in kleur. Het boek is ook goed te gebruiken als naslagwerk.

De belangrijkste onderwerpen die in het cursusboek worden behandeld:

 • Kenmerken
 • Gedrag
 • Voedsel
 • Voortplanting
 • Beheer
 • Aanspreken
 • Uitrusting
 • Jachtmethoden en afschot
 • Behandeling geschoten ree
 • Ziekten bij reeën
 • Contact met andere natuurgebruikers

Cursusdata 2024

 

 

Theorielessen

   Praktijk en Examen

N.-Brabant

Goirle

 

 

 

 

data najaar 2024 volgen    

Overijssel

Markelo

 

 

 

 

data najaar 2024 volgen    

Utrecht

De Bilt

 

 

 

 

data najaar 2024 volgen

 

 

 

 

Aanvang alle avonden: 19.30 uur.

Praktijk- en examenlocatie: Jacht- en Schietsportcentrum Dorhout Mees in Biddinghuizen.

Ook als cursusplaatsen vol zijn, kunt u uw naam, adres en telefoonnummer aan ons doorgeven. Zodra er dan weer nieuwe cursussen worden georganiseerd, wordt u op de hoogte gebracht.

Cursus

Kosten

Het deelnamegeld voor de cursus bedraagt € 225.— inclusief 21% btw.
Het deelnamegeld voor het volledige examen bedraagt € 75.— inclusief 21% btw.

U betaalt bij aanmelding het bedrag voor de theorielessen én het examen, te weten € 300.— inclusief 21% btw.

Wilt u geen examen doen, neemt u dan even telefonisch contact met ons op: 033 - 463 16 14.

Voor het praktijkgedeelte van de cursus en het examen mag u, mits u voldoet aan de wettelijke eisen, uw eigen grootkaliber kogelbuks en munitie gebruiken. Maakt u gebruik van een baangeweer, dan kunt u de patronen op de schietbaan kopen.

€ 300,00