Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacybeleid

Privacybeleid Stichting Jachtopleidingen Nederland

 

Het privacybeleid van de Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN) is opgesteld binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

 

Doel van het verstrekken van persoonsgegevens

Bij de inschrijving voor onze opleidingen vragen wij u om uw persoonsgegevens te verstrekken: naam, adres, woonplaats, geboorteplaats, geboortedatum, geslacht, e-mail en telefoon.

Wij hebben deze gegevens nodig voor het registreren van uw inschrijving, het organiseren, en uitvoeren van de betreffende opleiding en, indien van toepassing, het organiseren, afnemen en administreren van het bijbehorende examen en het aanmaken van diploma’s en certificaten.

Wij vragen u bij een aantal van onze opleidingen ook om een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Wij hebben deze kopie nodig voor de verificatie van uw persoonsgegevens in de database ten behoeve van de examenafname en ten behoeve van de uitslagverstrekking.

U bent niet verplicht om persoonsgegevens af te staan. Echter zonder deze gegevens kunnen wij u niet inschrijven, kunnen we geen examen afnemen en geen diploma verstrekken.

Wij bewaren uw persoonsgegevens en een kopie van uw legitimatie in een individueel persoonsdossier.

 

Gebruik van de persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens en de kopie van uw legitimatiebewijs worden gebruikt door medewerkers die in opdracht van de SJN opleidingen en examens administreren, organiseren en uitvoeren en examens afnemen en beoordelen.

 

Stichting Jachtexamens

De Stichting Jachtexamens is belast met het organiseren en afnemen van de examens

‘Jacht met een geweer’, ‘Jacht met één of meer jachtvogels’ en ‘Jacht met een eendenkooi’.

Tijdens de cursus Jacht & Faunabeheer kunt u zich inschrijven voor het jachtexamen bij de Stichting Jachtexamens. Als u zich inschrijft voor het jachtexamen, verstrekt de SJN uw persoonsgegevens aan de Stichting Jachtexamens ten behoeve van de organisatie en uitvoering van de examens. De Stichting Jachtexamens behandelt uw gegevens conform haar privacybeleid, zoals is weergegeven op haar website www.jachtexamens.nl.

 

Informatieverstrekking

Informatie over uw bewaarde, behaalde examenresultaten en over uw diploma wordt op uw verzoek aan u persoonlijk verstrekt.

Voor het overige worden uw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekt na uw specifieke toestemming hiervoor.

 

Bewaartermijnen van persoonsgegevens en persoonsdossier

Uw persoonsgegevens worden gekoppeld aan uw opleidings- en examenactiviteiten.

  • Een account (of dossier met persoonsgegevens) wordt gewist/vernietigd als het account zes jaar achtereen inactief is.
  • Een account (of dossier met persoonsgegevens) dat is gekoppeld aan een behaald diploma wordt 10 jaar bewaard.
  • Kopieën van legitimatiebewijzen worden bewaard tot drie weken na ontvangst.

 

Bezwaarmogelijkheden

Indien u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door de Stichting Jachtopleidingen Nederland en de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan wilt maken, kunt u dit melden bij de stichting via een e-mail aan info@jachtopleiding.com

Het verwijderen van deze gegevens kan mogelijk tot gevolg hebben dat u niet verder kunt deelnemen aan opleidingen en/of examens en geen diploma kunt verwerven.

 

Amersfoort, 1 juni 2018