Overslaan en naar de inhoud gaan

cursus Jacht & Faunabeheer

Algemene informatie cursus Jacht & Faunabeheer

Er zijn tegenwoordig nog maar weinig mensen die voor hun levensonderhoud zijn aangewezen op de jacht. Het verlangen om te jagen is echter bij alle volkeren springlevend gebleven en er is dan ook vrijwel geen land ter wereld waar niet wordt gejaagd.

Jacht in onze maatschappij heeft mede tot taak het wild en de groene ruimte waarin het wild leeft in stand te houden. Het jachtbedrijf is dan ook voor een belangrijk deel toegespitst op actief natuurbeheer. De moderne jager is vóór alles een wildkenner en faunabeschermer.

In ons land is de jacht gebonden aan strenge regels. Kennis van deze regels is noodzakelijk om aan het jachtbedrijf te mogen deelnemen. Sinds 1 april 1978 dient iedereen die een jachtakte wil aanvragen in het bezit te zijn van het door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit erkend jachtdiploma.

De SJN-cursus Jacht & Faunabeheer vormt de basis, die in de eerste plaats van belang is voor elke aspirant-jager. Maar ook mensen die door hun beroep of hobby te maken hebben met wild, fauna en natuurbeheer zullen deze cursus interessant vinden en kennismaken met een zeer praktijkgerichte en actieve visie op het natuurbeheer in Nederland. Om aan de cursus te kunnen deelnemen, worden geen specifieke eisen aan je vooropleiding gesteld.

De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Beide delen sluiten nauw op elkaar aan. In het theoretische gedeelte gaat het op de eerste plaats om de basiskennis die noodzakelijk is om op een verantwoorde manier te kunnen deelnemen aan de jacht. In het praktijkgedeelte wordt ruim aandacht besteed aan het vaardig, maar bovenal veilig omgaan met een vuurwapen. 
Een in heldere taal geschreven cursusboek met duidelijke illustraties, waarvan vele in kleur, vormt de basis van de cursus.

De cursus Jacht en Faunabeheer start elk jaar in november. Het jachtexamen vindt plaats in april/mei en in september.

Inschrijving

De inschrijving gaat jaarlijks omstreeks 1 juni open voor de cursus die in november start. U kunt zich vanaf 1 juni a.s. aanmelden via deze website.
Voor alle cursusplaatsen/groepen geldt: vol = vol ! 

Intranet en online leeromgeving

Cursisten die zijn ingeschreven voor de cursus Jacht & Faunabeheer hebben tijdens het cursusseizoen toegang tot het intranet en de online leeromgeving van de SJN. In de online leeromgeving kun je als cursist o.a. de videolessen volgen en oefenvragen maken en actuele gegevens vinden over cursus- en examenactiviteiten. Ook is er een cursusforum. Tijdens de cursus kun je er vragen of opmerkingen plaatsen over elk onderwerp, dat met de jacht of faunabeheer te maken heeft. Alle cursisten en docenten kunnen daarop reageren.

Voor de aanvang van de cursus worden je gebruikersnaam en wachtwoord geactiveerd, zodat je kunt inloggen op het intranet van deze website waarmee je ook toegang krijgt tot de online leeromgeving. Je gebruikersgegevens vervallen automatisch na afloop van het cursusseizoen of bij schriftelijke annulering van de cursus. Voor het intranet dien je in te loggen op de startpagina.

Examen ( www.jachtexamens.nl )

Het jachtexamen wordt ten minste één keer per jaar – in april/mei – afgenomen. Het examen bestaat uit een schriftelijk theoriegedeelte (met meerkeuzevragen) en een praktijkgedeelte. Voor het afleggen van het praktijkexamen dient de kandidaat minimaal 16 jaar te zijn. 
Om aan het praktijkexamen te kunnen deelnemen, dien je in het bezit te zijn van een veiligheidsverklaring. Deze verklaring krijg je als cursist van de SJN-cursus Jacht & Faunabeheer automatisch wanneer je het vereiste aantal praktijkinstructies hebt gevolgd op de daarvoor aangewezen schietbanen.

Over de regelingen die betrekking hebben op het examen word je tijdens je studie tijdig geïnformeerd. 

Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit

Als je het examen met voldoende resultaat hebt afgelegd, ontvang je het jachtdiploma. Hiermee voldoe je aan één van de eisen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit. Een tweede eis is dat je kunt aantonen verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid tijdens de uitoefening van de jacht. Ook moet je kunnen aantonen dat je beschikt over een jachtmogelijkheid in Nederland. 

Inhoud cursus Jacht & Faunabeheer

De cursus Jacht & Faunabeheer bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Beide delen sluiten nauw op elkaar aan. In het theoretische gedeelte gaat het op de eerste plaats om de basiskennis die noodzakelijk is om op een verantwoorde manier deel te kunnen nemen aan de jacht. In het praktijkgedeelte wordt ruim aandacht besteed aan het vaardig, maar bovenal veilig omgaan met een vuurwapen.
Een in heldere taal geschreven cursusboek met duidelijke illustraties in kleur, vormt de basis van de cursus.

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste aspecten die in het cursusboek aan de orde komen.

 • Watervogels
 • Haarwild en andere zoogdieren
 • Veerwild en andere vogels
 • Grote hoefdieren
 • Dierziekten
 • Ecologie
 • Wildhygiëne
 • Landbouw
 • Faunaschade
 • Wildbeheereenheden
 • Wet- en regelgeving
 • Communicatie, gedrag en weidelijkheid
 • Veldbeheer, jachtmethoden en -tradities
 • Wapens en munitie
 • Jachthonden

Theorie

De onderwerpen uit het cursusboek worden in de online leeromgeving in videolessen behandeld. Al deze lessen kun je tijdens de cursus zo vaak bekijken als je zelf wilt! Ook zal er nog een aantal live Zoombijeenkomsten worden verzorgd door de docenten.

Praktijk

Het praktijkgedeelte bestaat uit de volgende drie onderdelen:

Vaardigheid met het hagelgeweer

Op de daarvoor aangewezen schietbanen leren gediplomeerde en zeer ervaren instructeurs je op kleiduiven te schieten met een hagelgeweer. Daarbij word je natuurlijk ook geleerd hoe je het geweer veilig moet hanteren.
De instructies vinden voornamelijk plaats op zaterdag. Op de meeste schietbanen zijn echter ook instructies door de week mogelijk.

Vaardigheid met de kogelbuks

Op de daarvoor aangewezen schietbanen leren gediplomeerde en ervaren instructeurs je schieten met een grootkaliberbuks. Vanzelfsprekend wordt ruim aandacht besteed aan het veilig omgaan met de buks.
De lessen vinden voornamelijk op zaterdag plaats. Op de meeste schietbanen zijn echter ook instructies door de week mogelijk.

Jachtpraktijk

Veilig en weidelijk gedrag op jacht is zéér belangrijk! Om je dit duidelijk te maken, worden op speciale oefendagen onder andere een voor-de-voetjacht en een drijfjacht nagebootst. Ook moet je uit oogpunt van veiligheid en weidelijkheid kunnen beoordelen of er al dan niet met een hagelgeweer kan en mag worden geschoten.

Bij alle drie praktijkonderdelen zijn geweren op de schietbaan aanwezig.

Cursuspaspoort

Bij aanvang van de cursus ontvang je een cursuspaspoort. Dit paspoort geldt als toegangsbewijs voor de cursusactiviteiten.

 

Cursus

De theorielessen van de SJN-cursus Jacht & Faunabeheer 2024/2025 zullen online plaatsvinden. Er zal ook een beperkt aantal Zoombijeenkomsten gehouden worden. Alle Zoombijeenkomsten van Groep A t/m D starten om 19.30 uur. De Zoombijeenkomsten van Groep E (zondag) en Groep F (zaterdag) starten om 09.30 uur. 

De cursus Jacht & Faunabeheer 2024/2025 start in november. De inschrijving is vanaf 1 juni a.s. geopend.

Theorie
Groep A maandag vol
Groep B dinsdag vol
Groep C woensdag vol
Groep D

donderdag

vol
Groep E zondag vol
Groep F

zaterdag

vol

Kosten

Jaarlijks opent omstreeks 1 juni de inschrijving voor de cursus die in november start.

Het lesgeld voor de SJN-cursus Jacht & Faunabeheer 2024/2025 bedraagt € 595,-- incl. 21% btw. Het lesgeld dient direct bij aanmelding te worden voldaan. Pas na ontvangst van je gegevens en van het lesgeld word je ingeschreven voor de cursus Jacht & Faunabeheer.

In het cursusgeld zijn niet begrepen de kosten van het praktijkgedeelte van de opleiding. Denk hierbij aan patronen, instructies, het gebruik van schietbanen en dergelijke. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het aantal praktijkinstructies dat men nodig heeft om het examenniveau te bereiken. Je mag er echter van uitgaan, dat de minimale kosten ongeveer € 1.000,-- bedragen. Ook voor het examen moet apart betaald worden. In 2024 bedraagt het examengeld € 452,-- incl. 21% btw voor het gehele examen (theorie én praktijk). De kosten voor patronen dien je tijdens het examen ter plaatse aan de schietbaan te betalen.

€ 595,00