Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene regelingen

Algemene regelingen SJN-cursus Jacht & Faunabeheer

Onder SJN wordt verstaan Stichting Jachtopleidingen Nederland, Amersfoort

 1. Men wordt ingeschreven voor de SJN-cursus Jacht & Faunabeheer als de inschrijfgegevens en ook het lesgeld door de SJN ontvangen zijn.
 2. Door de aanmelding als cursist(e) verklaart men zich akkoord met de cursusinformatie op deze website en met de Algemene regelingen.
 3. SJN kan met vermelding van de reden een aanmelding als cursist(e) afwijzen.
 4. De studie-overeenkomst treedt in werking op het moment waarop de bevestiging van inschrijving door SJN wordt verzonden.
 5. SJN geeft het onderwijs zoals dat omschreven is op deze website. SJN behoudt zich het recht voor tijdens de duur van de cursus de samenstelling van de cursus aan te passen aan gewijzigde inzichten of exameneisen.
 6. Wanneer dit leidt tot extra of gewijzigde lessen, dan worden deze de cursist(e) gratis toegezonden.
 7. Indien blijkt dat de cursist(e) de studie niet aan kan of er niet geschikt voor is, kan SJN adviseren de studie te staken. Volgt de cursist(e) dit advies niet op, dan is SJN gerechtigd de studie-overeenkomst te beëindigen.
 8. De cursist(e) kan de studie-overeenkomst tot 15 december opzeggen. De opzegging geschiedt schriftelijk aan SJN waarbij annuleringskosten verschuldigd zijn. Deze kosten bedragen 95 euro, inclusief 21% btw. Het cursuspaspoort en het cursusboek dienen aan SJN terug te worden gezonden.
 9. De cursist(e) is gehouden het lesmateriaal noch tijdens, noch na afloop van zijn/haar studie, geheel of gedeeltelijk anders dan voor persoonlijke studie te gebruiken, aan derden af te staan of door derden te doen gebruiken. Bij overtreding van deze bepaling is SJN gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en/of schadevergoeding te eisen.
 10. Het auteursrecht van het studiemateriaal berust bij SJN. Het lesmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

Algemene regelingen SJN-cursus Kennis & Beheer van Reeën

Onder SJN wordt verstaan Stichting Jachtopleidingen Nederland, Amersfoort

 1. Men wordt ingeschreven voor de SJN-cursus Kennis & Beheer van Reeën als de aanmelding en ook het lesgeld door de SJN ontvangen zijn.
 2. Door de aanmelding als cursist(e) verklaart men zich akkoord met de cursusinformatie op deze website en met de Algemene regelingen.
 3. De cursist(e) kan de cursus tot drie weken vóór de eerste theorieles annuleren. De opzegging geschiedt schriftelijk aan de SJN waarbij annuleringskosten verschuldigd zijn. Deze kosten bedragen 50 euro, inclusief 21% btw. Het cursusboek dient aan de SJN terug te worden gezonden.
 4. Het auteursrecht van het studiemateriaal berust bij de SJN. Het lesmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

Algemene regelingen SJN-cursus Wildhygiëne

Onder SJN wordt verstaan Stichting Jachtopleidingen Nederland, Amersfoort

 1. Men wordt ingeschreven voor de SJN-cursus Wildhygiëne als de aanmelding en ook het lesgeld door de SJN ontvangen zijn.
 2. Door de aanmelding als cursist(e) verklaart men zich akkoord met de cursusinformatie op deze website en met de Algemene regelingen.
 3. De cursist(e) kan de cursus tot drie weken vóór de eerste theorieles annuleren. De opzegging geschiedt schriftelijk aan de SJN waarbij annuleringskosten verschuldigd zijn. Deze kosten bedragen 35 euro, inclusief 21% btw. Het cursusboek dient aan de SJN terug te worden gezonden.
 4. Het auteursrecht van het studiemateriaal berust bij de SJN. Het lesmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

Algemene Regelingen SJN-basiscursus Grofwild

Onder SJN wordt verstaan Stichting Jachtopleidingen Nederland, Amersfoort

 1. Men wordt ingeschreven voor de SJN-basiscursus Grofwild als de aanmelding en ook het lesgeld door de SJN ontvangen zijn.
 2. Door de aanmelding als cursist(e) verklaart men zich akkoord met de cursusinformatie op deze website en met de Algemene regelingen.
 3. De cursist(e) kan de cursus tot drie weken vóór de eerste theorieles annuleren. De opzegging geschiedt schriftelijk aan de SJN waarbij annuleringskosten verschuldigd zijn. Deze kosten bedragen 50 euro, inclusief 21% btw. Het cursusboek dient aan de SJN terug te worden gezonden.
 4. Het auteursrecht van het studiemateriaal berust bij de SJN. Het lesmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.