Welkom bij Stichting Jachtopleidingen Nederland.

Vanaf hier wordt u stap voor stap door uw aanmelding geleid. Alleen wanneer u alle stappen heeft doorlopen, kunt u een reservering maken. Vergeet niet direct te betalen, want pas na ontvangst van uw gegevens en van de betaling wordt u ingeschreven als cursist.

U kunt op 2 manieren betalen: via iDeal of middels een overboeking. U dient er rekening mee te houden dat uw betaling binnen zeven dagen na aanmelding door ons moet zijn ontvangen, anders vervalt automatisch uw reservering. Beide betalingsvormen worden door Buckaroo Online Payment Services op veilige wijze verwerkt.

refund- en geschillenpolicy eenmalige incasso
Indien u het niet eens bent met een incasso van uw rekening kunt u contact opnemen met de Stichting Jachtopleidingen Nederland, tel.nr. 033 - 463 16 14 of via info@jachtopleiding.com. U kunt dan binnen één werkdag een inhoudelijke reactie verwachten. Indien uw geschil gegrond wordt bevonden wordt het geïncasseerde bedrag direct teruggeboekt naar de rekening waarvan het is geïncasseerd. Als u vragen heeft over deze refund- en geschillenpolicy kunt u contact opnemen met de SJN.