SJN

SJN

Startpagina Algemene Regelingen
Algemene Regelingen SJN-basiscursus Grofwild PDF Afdrukken E-mailadres

Onder SJN wordt verstaan Stichting Jachtopleidingen Nederland, Amersfoort

  1. Men wordt ingeschreven voor de SJN-basiscursus Grofwild als de aanmelding en ook het lesgeld door de SJN ontvangen zijn.
  2. Door de aanmelding als cursist(e) verklaart men zich akkoord met de cursusinformatie op deze website en met de Algemene regelingen.
  3. De cursist(e) kan de cursus tot veertien dagen vóór de eerste theorieles annuleren. De opzegging geschiedt schriftelijk aan de SJN waarbij annuleringskosten verschuldigd zijn. Deze kosten bedragen 50 euro, inclusief 21% btw. Het cursusboek dient aan de SJN terug te worden gezonden.
  4. Het auteursrecht van het studiemateriaal berust bij de SJN. Het lesmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.
Laatst aangepast op maandag 18 december 2017 14:05